Markprøve i Ørsø den 9. september 2017

Aktivgruppen Aalborg


... en afd. under Korthaarklubben ...


Markprøve  i Ørsø den 9. september 2017:


Resultat fra markprøve:


Præmierede korthår på fjd Ørsø/Agersted

Fra morgen stunden svære forhold pg.a svag vind men 3 af 6 korthår fik 1 præmie.

Gik i roer det meste af dagen og der var mindst 17 gange fugl.

Så en fin prøve


Resultater markprøver FJD - Ørsø-Agersted


Unghunde

Abildgård's Kenzo dk 07926/2016 Jan Torp, 1 præmie

Fjelstrup's Ino dk 14123/2016 Per Morville Jensen 1 præmie

 


Åben klasse

Toes' Dacia dk 17502/2015 Kurt Grün 1 præmie

Vitjar's Birk dk 04563/2015 Kasper Hansen 0 præmie

Toes' J Fort dk 17498/2015 Svend Aage Jensen 0 præmie

Hals Bondens Jack dk 02730/2014 Preben Boje Hansen 0 præmie.

Per og Ino                                                             

                                                    Toes' Dacia           - Kurt Grün, 1 præmie

                                                    Abildgård's Kenzo - Jan Torp, 1 præmie

                                                    Fjelstrup's Ino      - Per Morville Jensen, 1 præmie